לורם איפסום 3

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי לורם איפסום דולור סיט אמט, מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט […]

חזון הפיסול שלי

חזון הפיסול שלי דרך הפיסול שאני מאמינה בו הינה האינטגרציה האמנותית בין הפיסול הקלאסי ושזירתו בדרך אמנות הפיסול המודרני או כפי שאכנה זאת אבולוציה אוונגרדית (זרם מהפכני באמנות) אמנותית המהווה רבולוציה אמנותית בסגנון הפיסול הקלאסי, הישן והמסורתי. הפיסול המודרני שאני רואה בו את דרכי משנה את המסגרות האמנותיות והתבנית בפיסול שמקורה בהעתקת המציאות הריאלית. אני […]

מהעת הקלאסית לעת המודרנית והאינטגרציה האמנותית ביניהם

פיסול מהעת הקלאסית לעת המודרנית והאינטגרציה האמנותית ביניהם מקורות הפיסול המודרני הפיסול הקלאסי מהווה מקור השראה רב משמעות לפסלים המודרניים. הפיסול המודרני מציין את בסיס התהוותו כפיסול מודרני מההשראה שביצירותיו של הפסל אוגוסט רודן. התנועה המודרניסטית לפיסול התבוננה ביצירותיו של רודן וזאת תוך הבחנה בעמדותיו אשר הפכו להיות חלק מהאפיונים של הפיסול המודרני. אוגוסט רודן […]